CHI NHÁNH CÔNG TY(Bản đồ)
Địa chỉ: 225 - 227 Ngô Gia Tự, P3, Q10
Điện thoại: (08) 3938 1786 - (08) 3938 1787
Email: contact@lelumber.com
Website: www.lelumber.com

NHÀ MÁY(Bản đồ)
107 Tổ 5, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (84-650) 3 581 897 - 3 581 898 - 3 554 197
Fax : (84-650) 3 581 087 - 3 554 196
Email: contact@lelumber.com
Website: www.lelumber.com

(08) 3938 1786