Pallet

Chúng tôi sản xuất Green Pallet ép từ phế thải dăm bào, gổ vụn tạo ra sản phẩm thân thiện với thiên nhiên và môi trường.

Với sản phẩm Green Pallet , quí vị sẽ tiết kiệm chi phí từ 40 % trở lên so với sản phẩm làm bằng gổ và nhựa. Green Pallet có thể tiết kiệm được 70 % diện tích kho khi không sử dụng.

Khi kích thước đồng đều, có thể chất được nhiều lớp. Ngoài ra, chiều cao tĩnh tối đa dàng dàng cho phép chất hàng nặng khi vận chuyển và lưu kho.

Sản phẩm không cần phải qua kiểm dịch, vì được sản xuất dưới lực ép và gia nhiệt theo đúng tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật quốc tế ( ISPM 15 ) . Ngoài ra, sản phẩm không gây chấn thương vì không có dùng đinh hay bị bắn vỡ ra.
0913 151811